Behandling


Behandlingene varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering.

 

Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet.

Deretter legges det stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Eksempler på dette er
ergonomi og arbeidsmiljø.

Naprapaten behandler stort sett alle plager med årsak i ledd eller muskulatur, enten det er idretts- eller arbeidsrelatert. Vi legger stor vekt på å finne årsaken til smertene. 

Vi legger stor vekt på å finne årsaken til smertene. Derfor blir undersøkelsen og behandlingen innrettet over et stort område, og ikke bare nøyaktig der hvor smertene er. 

Til sammen gjør dette naprapatien til et stort og effektivt behandlingssystem, der er man først behandler pasienten og siden hjelper til med å forebygge nye problemer i fremtiden.

 

Våre behandlingsområder